MEMPERCAYAI HARI NAAS

Bolehkah berkeyakinan terhadap hari naas, misalnya hari ketiga atau keempat pada tiap-tiap bulan, sebagaimana tercantum dalam kitab Lathoiful Akbar ?

Muktamar NU ke 2 pada tgl. 9 Oktober 1927 di Surabaya memutuskan tidak boleh. Keterangan, dalam kitab Fatawi Haditsiyah:

 من يسأل عن النحس وما بعده لإ يجاب الاعراض عنه وتصفيه مافعله ويبين قبحه وان ذلك من سنة اليهود لامن هد ي المسلمين المتوكلين على خالقهم وبارئهم الذ ين لا يحسبون وعلى ربهم يتنوكلون. وما ينقل من الايا م المنقوطة ونحوها عن علي كرم الله وجهه باطل كذ ب لا أصل له فليحذ ر من ذلكز إهى. (الفتاوي الحديثية

Barang siapa yang bertanya tentang hari sial dan sesudahnya untuk mendatangkan kehormatan dan memilih apa yang harus dikerjakan serta menjelaskan keburukannya, semua itu merupakan kebiasaan orang Yahudi dan bukan petunjuk orang Islam yang bertawakkal kepada penciptanya yang senantiasa tidak pernah menghitung terhadap Tuhannya serta bertawakkal.Dan apa yang dinukil tentang hari-hari nestapa dari sahabat Ali adalah batil dan dusta serta tidak ada dasarnya sama sekali, maka berhati-hatilah dari semua itu.

Iklan