MENGUBUR MAYAT DALAM PETI

Bagaimana tentang kuburan yang mengeluarkan air(air sumber) dan selalu tergenang air sebelum selesai penanaman mayit.Apakah penanaman mayat dalam kuburan seperti itu termasuk penghinaan kepada mayat? Kalau demikian halnya, apakah mayat itu wajib dikebumikan di dalam peti yang dapat mencegah masuknya air? Ataukah sama sekali tidak diperbolehkan menanam mayat didalam kuburan itu?

Dalam keputusan Muktamar NU di semarang pada tada tanggal 19 september 1929 Menyatakan: Memang benar, menanam mayat didalam kuburan yang mengeluarkan air itu termasuk penghinaan kepada  si mayat, dan menanam mayat didalam peti itu hukumnya boleh (tidak makruh) Menurut keterangan didalam kitab Tuhfah, sedang didalam kitab I’anah diterangkan apabila keadaannya demikian, maka menanam mayat dalam peti itu hukumnya wajib.
Keterangan, dalam kitab Tuhfah bab”Menanam Mayat” dan dalam kitab I’anatuth Tholibin Juz II:

 يكره د فنه في التبوت. إجماعا لانه بدعة. إلا لعذ ر. ككون الدفن في أرض ند ية بتخفيف التحتية أورخوة بكسر أوله أوفتحه أوبها سبع تحفر أرضها و ان أحكمت أو تهرى بحيث لايضبته ألا التابوت أوكا ن امرأة لامحرم لها فلا يكره للمسلحة بل لا يبعد وجوبه فى مسألة السباع ان غلب وجود ها ومسألة التهري.عبارة التحفة في باب الد فن

Sesuai kesepakan ulama’dimakruhkan mengubur jenazah dalam peti,karena termasuk bid’ah, kecuali kalau ada udzur, seperti ditanah yang lembab atau gembur berait atau adanya binatang buas yang akan menggalinya walaupun sudah padat yang sekiranya tidak akan bisa terlindungi kecuali dengan dimasukkan kedalam peti, atau jenazah wanita yang tidak punya muhrim. Dalam hal ini maka tidak dimakruhkan menggunakan peti mati untuk kemaslahatan, bahkan bila diperkirakan adanya binatang buas, maka hukumnya menjadi wajib.

وكره صند و ق إلالنحو نداوه فيجيبه. عبارة إغانة الطالبين في الجزء الثاني في باب الد فن

Dimakruhkan  mempergunakan peti mati kecuali semisal berada di tanah yang lembab berair, maka hukumnya wajib.

Iklan