MACAM-MACAM KAFIR

Ada berapa macam kafir itu?  Dan bagaimanakah batas-batasnya?

Kafir itu ada 4 (empat) macam.

1. Kafir Ingkar:ialah orang yang tidak mengenal Tuhan sama sekali dan tidak mengakuiNya.

2. Kafir Juhud:ialah orang yang mengenal Tuhan dalam hidupnya tetapi tidak mengikrarkan dengan lisannya, seperti kafirnya iblis dan orang Yahudi.

3. Kafir Nifaq:ialah orang yang mengikrarkan dengan lisan tetapi tidak mempercayai Tuhan dalam hatinya.

4. Kafir ‘Inad:ialah orang yang mengenal Tuhan dalam hatinya dan mengikrarkan dengan lisannya, tetapi tidak taat kepadaNya, seperti Kafirnya Abu Thalib (paman Nabi Muhammad SAW).

Iklan